1952-ben az angol Morgan és Adamson fejlesztett ki a Leed-i Egyetemen egy pontosan meghatározott, 24 gyakorlatból álló sorozatot, ami eredetileg kilenc állomásost tartalmazott. Elkészítettek egy hat állomásos rövidített és egy tizenkettő állomással rendelkező hosszabb változatot is. A köredzést Németországban 1958-ban mutatták be a kölni sportfőiskolán, ami Jonath, Dassel és Haag műveinek köszönhetően tovább terjedt. A szerzők úgy döntöttek, hogy átveszik az angol elnevezést és az angol Circuit-Training kifejezést a német Zirkeltraining szóra fordították, amit magyarul legjobban a köredzés szó jelöl.

Az ötvenes és a hatvanas években megjelent, a témával foglalkozó szakirodalomban olyan edzéstartalmak szerepelnek, amelyeknek célja a test élettani működésének javítása, az erő és az állóképesség javítása. A kilencvenes években alakult ki az egészségfejlesztés és az egészségnevelés nézőpontja, amelynek értelmében az erős és állóképes testet nem egy rövid ideig tartó produkcióként értelmezik, illetve az egészség szempontjából fontos belátások és ismeretek tanítására koncentrálnak.

A köredzésnek az a célja, hogy az izmok erejét és nyújthatóságát valamint az állóképességet javítsa, olyan módon, hogy közben el kell lazulnunk és jól kell éreznünk magunkat, szórakoznunk kell, hogy ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve hosszú távon is ösztönzést érezzünk a sportolásra.

A Life1-ben lehetőságed van arra, hogy részt vegyél funkcionális köredzés csoportos órán. Olyan funkcionális rendszert hoztak létre ami több rendszer elemeit ötvözi és foglalja magában. Ezáltal a lehető legjobban alkalmas arra, hogy a testformát és a kondicionális képességeket harmonikusan fejlessze. A programot különböző erő és állóképesség fejlesztő gyakorlatokból állítják össze, amelyet egy meghatározott sorrendben, meghatározott intenzitással és meghatározott ismétlésszámmal végeznek el a résztvevők.

https://www.life1.hu/home/szolgaltatas/funkcionalis-koredzes/